Sådan nedbringer du et for højt radonniveau

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan udbedre et for højt radonniveau i din bolig.

Ligger radonniveauet på mellem 100-200 Bq/m3 vil du ofte kunne nedbringe niveauet med mindre tiltag. Er niveauet derimod på over 200 Bq/m3 vil det typisk kræve mere omfattende forbedringer at nedbringe radonniveauet.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet et katalog med mulige forbedringstiltag til inspiration. Tiltagene er opdelt i her-og-nu-tiltag, mindre forbedringer og større forbedringer. Hent information om de enkelte tiltag nedenfor eller download det samlede katalog her.

Her-og-nu-tiltag

Ventilation og udluftning
God ventilation og udluftning kan nedsætte niveauet af radon i dit hus. Forbedring af ventilationforholdene kan ske via:

Udluftning gennem åbne vinduer og døre og naturlig ventilation via aftrækskanaler

Mindre forbedringer

Lufttætning
Du kan forhindre radon i at trænge ind i boligen ved at sørge for, at der ikke er revner, sprækker eller utætheder i boligens konstruktion - særligt mod jorden.

Blandt de mindre forbedringer, du kan foretage, er:

Opfølgende måling

Hvis du vil vide, om dine forbedringstiltag har haft effekt, skal du bestille en ny radonmåling svarende til den oprindelige måling.

Den opfølgende måling kan dog foretages som en ’korttidsmåling’. En korttidsmåling kan ikke erstatte en langtidsmåling med henblik på at bestemme en estimeret årsmiddelværdi, men den kan give en indikation af, om et gennemført tiltag har haft effekt.

Den opfølgende måling kan også foretages som en elektronisk måling, hvis måleren er blevet kalibreret efter de radonmålere, som er anvendt til den oprindelige radonmåling. For mere information om dette, se SBi anvisning 270, afsnit 5.2.1, på SBi's hjemmeside.

Vil du vide endnu mere om radon?

Bolig- og Planstyrelsen har samlet en række links til relevant information om radon.

Læs mere