Få radontestet din bolig

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du får radontestet din bolig.

Bestil radontest

En radontest bestilles over internettet hos en virksomhed, der har specialiseret sig i at måle og analysere radon.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en anvisning til, hvordan virksomheden skal foretage testen for at sikre, at resultatet er brugbart. Anvisningen bør danne grundlag for din bestilling. Se SBi-anvisning 270, afsnit 7, på SBi's hjemmeside.

Ved bestillingen vil du blive bedt om at tage stilling til, hvor mange radonmålere - f.eks. i form af dosimetre - der er brug for i din bolig, for at resultatet bliver repræsentativt. Antallet af nødvendige radonmålere afhænger bl.a. af boligens størrelse samt rum- og etageinddeling. Der bør som minimum anvendes to radonmålere, men det anbefales, at der anvendes mindst fire radonmålere i villaer og rækkehuse.

Opsæt radonmålerne korrekt

Når du har bestilt en radontest, vil du få tilsendt det nødvendige antal radonmålerne med posten, hvorefter du selv skal sørge for at opsætte dem i din bolig.

Det anbefales, at du opsætter dem i de rum, hvor du opholder dig mest. Dette vil normalt være stuen og soveværelset eller andre rum, som du benytter flere timer dagligt.
Radonmålerne må ikke placeres i direkte sollys eller nær en varmekilde, vindue, dør eller anden luftud- eller indsugning. Det anbefales, at radonmålerne placeres på en hylde eller hænger frit i en snor fra loftet.

Mål radonniveauet

Radontesten skal foretages over en sammenhængende periode på mindst to måneder i perioden 1. oktober til 30. april ("fyringssæsonen").

Grunden til, at testen skal foretages indenfor disse måneder, er, at koncentrationen af radon varierer efter årstiden. I de kolde måneder trækker der mere kold luft ind i huset nedefra, og derfor er radonkoncentrationen i huset højest i disse måneder. Oftest luftes der også mindre ud i de kolde måneder, hvilket kan medføre højere koncentrationer af radon i indeluften.

Det er vigtigt, at der ikke ændres adfærd i måleperioden f.eks. i forhold til udluftning, da det kan give et misvisende resultat. Hvis boligen ikke bliver benyttet i en længere periode på grund af f.eks. ferie, bør måleperioden forlænges. Det samme er gældende, hvis der i en længere sammenhængende periode er dagsfrost.

Når målingen er færdig, skal du tage radonmålerne ned, pakke dem lufttæt som anvist af leverandøren og returnere dem til målevirksomheden. Virksomheden vil herefter analysere målingerne og sende dig en radonrapport.  

Du skal sikre dig, at målevirksomheden leverer rapporten i overensstemmelse med SBi's anvisning. Se SBi-anvisning 270, afsnit 7.2, på SBi's hjemmeside.

Forstå radonrapporten

Resultatet af en radonmåling vil være opgivet som en estimeret årsmiddelværdi med enheden Bq/m3. Bq/m3 er en forkortelse af becquerel pr. kubikmeter.

Sundhedsstyrelsen har fastsat et nationalt "referenceniveau” på 100 Bq/m3 for radonkoncentrationen i bygninger. I bygninger fra før 2010 er det en anbefaling, at referenceniveauet ikke overstiges, mens det i nybyggeri og ved større renoveringer er et krav, som fremgår i Bygningsreglementet.

Hvis radonniveauet i din bolig er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3 kan du ofte nedbringe niveauet med enkle og mindre forbedringer. Hvis radonniveauet overstiger 200 Bq/m3 vil du typisk være nødt til at iværksætte større og mere effektive forbedringer for at nedbringe radonniveauet.

Trin 3: Sådan nedbringer du et for højt radonniveau

Hvis du får konstateret et for højt radonniveau i din bolig, kan du i nogle tilfælde selv nedbringe niveauet med enkle forbedringer. For eksempel kan du udbedre eventuelle utætheder i husets konstruktion eller forbedre ventilationsforholdene.

Læs mere