Om Radonguiden.dk

Radonguiden.dk administreres af Social- og Boligstyrelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Social- og Boligstyrelsen har på vegne af Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet en radonhandlingsplan, der skal styrke den langsigtede indsats mod radon i bygninger.

Blandt handlingsplanens initiativer er etablering af Radonguiden.dk. Hjemmesiden skal fungere som en samlet indgang til information og vejledningsmateriale om radon.

Kontakt os

Har du spørgsmål til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Skriftlig henvendelse

Skriftlige henvendelser med spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen skal sendes digitalt via mailadressen byggeri@sbst.dk

Skriv gerne "Radonguiden.dk" i emnefeltet i mailen.

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post via Borger.dk.