Radonsikring i nybyggeri

Siden 1998 har der været krav i Bygningsreglementet om, at nybyggeri skal radonsikres. I 2010 blev der desuden indført krav om, at radonniveauet i nybyggeri ikke må overstige 100 Bq/m3.

Under opførelsen af en bygning er det nemt at sikre, at Bygningsreglementets krav om radonsikring bliver opfyldt. Det kan eksempelvis ske ved etablering af lufttæt fundament, lufttætte kældervægge, tætte rørgennemføringer eller god ventilation i kælder og på øvrige etager. En eller flere af metoderne kan også kombineres.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en række forslag til radonsikring i nye bygninger.

Forslagene kan findes i:

Vil du vide endnu mere om radon?

Social- og Boligstyrelsen har samlet en række links til relevant information om radon.

Læs mere